OSI
 

Ovaj portal koristi tzv. kolačiće (cookie) za prijavu korisnika i stavljanje proizvoda u košaricu!

Hespo podnice

Osim pažljivog odabira madraca vrlo je važno pravilno odabrati i odgovarajuću elastičnu podlogu, tj. podnicu jer tek kombinacijom ta dva proizvoda dobiva se konačan efekt, odnosno mirno i zdravo spavanje. Sve kvalitete madraca dolaze u potpunosti do izražaja tek ako je usklađen s podnicom ispod njega jer lošom podnicom možemo znatno smanjiti kvalitetu
ležanja čak i kad smo odabrali madrac visoke kvalitete. Ako madrac primjerice stavimo na tvrdu podnicu koja se ne ugiba pod opterećenjem, ona će svojom neelastičnošću oduzeti dio vrijednih karakteristika madraca, a posebno udobnost.
Podnice s letvicama preuzimaju na sebe dio reakcije madraca na težinu tijela i tako doprinose kvalitetnom podupiranju tijela te time i mirnijem spavanju.
No, nije odvoljno da se podnica sastoji od bilo kakvih letvica. Bitno je i da letvice budu odgovarajućeg razmaka. Što su letvice gušće, to je podnica bolja jer prerijetko raspoređene letvice smanjeno podupiru madrac u pojedinim dijelovima, a time i tijelo pri ležanju.
Madraci s džepićastom opružnom jezgrom, jezgrom od hladno-lijevane pjene i latexa preporučaju se postaviti na podnice s gušćim letvicama kao što su Hespo podnice: Tripod, Modus i Legenda. Madraci s Bonell jezgrom mogu se postaviti na tipove podica Sana, Focus i Legenda.
Osim što podnica direktno utječe na udobnost madraca, ona može povećati i trajnost madraca. Razmaci među letvicama osiguravaju dobru cirkulaciju zraka oko madraca, odnosno njegovo prozraćivanje.

Sweet HESPO dreams!

HESPO podnice Royal Hespo

GE_118/E_TRIPOD-S_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 10 cm

Dubina: 190 cmTripod S je podnica koja se sastoji od 43 poprečne elastične letvice. Visina podnice: 9,5 cm. Moguća izrada po mjeri.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna:904 kn
 

GE_118/E_TRIPOD-GN_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 10 cm

Dubina: 190 cmTripod GN je podnica koja se sastoji od 43 poprečne elastične letvice. Visina podnice: 9,5 cm. Podnica ima mogućnost mehaničkog podešavanja uzglavlja i uznožja.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna:1.301 kn
 

GE_118/E_MODUS-S_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 9 cm

Dubina: 190 cmModus S je podnica koja se sastoji od 28 poprečnih elastičnih letvica i 6 redova plastičnih ploča . Visina podnice: 9 cm.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna:1.742 kn
 

GE_118/E_MODUS-GN_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 9 cm

Dubina: 190 cmModus GN je podnica koja se sastoji od 28 poprečnih elastičnih letvica i 6 redova plastičnih ploča . Visina podnice: 9 cm. Podnica ima mogućnost mehaničkog podešavanja uzglavlja i uznožja.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna:2.095 kn
 

GE_118/E_MODUS-MATIC-GN_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 9 cm

Dubina: 190 cmModus Matic GN je podnica koja se sastoji od 28 poprečnih elastičnih letvica i 6 redova plastičnih ploča . Visina podnice: 9 cm. Podnica ima mogućnost podešavanja leđnog i nožnog dijela pomoću elektromotora.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna:3.640 kn
 

HESPO podnice Nordic Hespo

GE_83/E_SANA-UNO_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 4 cm

Dubina: 190 cmSana Uno je podnica koja se sastoji od 16 poprečnih elastičnih letvica. Visina podnice je 4 cm.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna:330 kn
 

GE_83/E_SANA-DUO_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 6 cm

Dubina: 190 cmSana Duo je podnica koja se sastoji od 22 poprečne elastične letvice. Visina podnice je 6 cm. Moguća izrada po mjeri.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna:440 kn
 

GE_83/E_NORDIC-VITAL_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 5 cm

Dubina: 190 cmNordic Vital je podnica koja se sastoji od 26 poprečnih elastičnih letvica. Visina podnice je 5 cm. Moguća izrada po mjeri.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna:385 kn
 

GE_83/E_ELEMENTAL_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 5 cm

Dubina: 190 cmElemental je podnica koja se sastoji od 25 poprečnih elastičnih letvica. Visina podnice je 5 cm.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna:363 kn
 

HESPO podnice Family Hespo

GE_84/E_LEGENDA-UNO_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 8 cm

Dubina: 190 cmLegenda Uno je podnica koja se sastoji se od 25 poprečnih elastičnih letvica. Visina podnice: 8 cm.

Posebna AKCIJA od 10%
do 31.07.2019.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna: 495 kn
AKCIJA 10%: 446 kn
 

GE_84/E_LEGENDA-DUO-S_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 9 cm

Dubina: 190 cmLegenda Duo S je podnica koja se sastoji od 28 poprečnih elastičnih letvica. Visina podnice je 8,5 cm. Moguća izrada po mjeri.

Posebna AKCIJA od 10%
do 31.07.2019.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna: 716 kn
AKCIJA 10%: 644 kn
 

GE_84/E_LEGENDA-DUO-GN_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 9 cm

Dubina: 190 cmLegenda Duo GN je podnica koja se sastoji od 28 poprečnih elastičnih letvica. Visina podnice je 8,5 cm. Podnica ima mogućnost mehaničkog podešavanja uzglavlja i uznožja.

Posebna AKCIJA od 10%
do 31.07.2019.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna: 992 kn
AKCIJA 10%: 893 kn
 

GE_84/E_LEGENDA-DUO-MATIC_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 9 cm

Dubina: 190 cmLegenda Duo Matic je podnica koja sastoji se od 28 poprečnih elastičnih letvica. Visina podnice je 9 cm. Podnica ima mogućnost podešavanja leđnog i nožnog dijela pomoću elektromotora.

Posebna AKCIJA od 10%
do 31.07.2019.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna: 2.537 kn
AKCIJA 10%: 2.283 kn
 

GE_84/E_FOCUS-S_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 9 cm

Dubina: 190 cmFocus S je podnica koja se sastoji od 28 poprečnih elastičnih letvica. Visina podnice je 9 cm.

Posebna AKCIJA od 10%
do 31.07.2019.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna: 639 kn
AKCIJA 10%: 575 kn
 

GE_84/E_FOCUS-G_1

Odaberite dimenziju:


Širina: 80 cm

Visina: 9 cm

Dubina: 190 cmFocus G je podnica koja se sastoji od 28 poprečnih elastičnih letvica. Visina podnice je 9 cm. Podnica ima mogućnost mehaničkog podešavanja uzglavlja.

Posebna AKCIJA od 10%
do 31.07.2019.
CIJENASve vrste plaćanja
Redovna: 749 kn
AKCIJA 10%: 674 kn
 

Prikazano:

  • hespo
  • podnice

 

B.A.M.T. TRGOVINA d.o.o.
A. T. Mimare 20, ZAGREB
OIB: 65861549138

 

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, B.A.M.T. TRGOVINA d.o.o. omogućuje Vam da svoje pisane prigovore šaljete na adresu: B.A.M.T. TRGOVINA d.o.o. A. T. Mimare 20 10090 ZAGREB ili e-mailom na adresu: info@ambient.hr