OSI
 

Ovaj portal koristi tzv. kolačiće (cookie) za prijavu korisnika i stavljanje proizvoda u košaricu!

Registracija i prijava

Registrirani ste?

Kliknite na gumb, prijavite se kako bi se formular automatski popunio Vašim podacima.

Zaštite svoje podatke vlastitom lozinkom!

Unesite dva puta lozinku koju želite koristiti na našem portalu.

Lozinka Vam, u kombinaciji s e-mail adresom, omogućava bržu prijavu, praćenje statusa vaše narudžbe, promjenu Vaših podataka itd.

Ako ne želite, nemojte se sada zamarati ovime.

PODACI ZA KONTAKT

PODACI ZA DOSTAVU

POLITIKA PRIVATNOSTI

Podatke upisane na ovoj stranici administratori portala ambient.hr i osoblje prodavaonice B.A.M.T. TRGOVINA d.o.o. koristit će isključivo za:

  • dostavu Vaše narudžbe
  • kontakt u vezi Vaše narudžbe

Podaci neće biti dijeljeni s drugim pravnim ili fizičkim osobama.

Svi če osobni podaci biti uklonjeni sa servera u roku 30 dana od realizacije ili odustajanja od narudžbenice. Isto tako, svoje osobne podatke možete pregledati, promjeniti i ukloniti i ranije sami prijavom na sustav u svakom trenutku.

 

B.A.M.T. TRGOVINA d.o.o.
A. T. Mimare 20, ZAGREB
OIB: 65861549138

 

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, B.A.M.T. TRGOVINA d.o.o. omogućuje Vam da svoje pisane prigovore šaljete na adresu: B.A.M.T. TRGOVINA d.o.o. A. T. Mimare 20 10090 ZAGREB ili e-mailom na adresu: info@ambient.hr